Skip to main content

23 offentlige ting


Revisjon

  Om dette kurset

  Regjeringens målsetting er at alle offentlige tjenester skal være tilgjengelig digitalt, dette kalles «digitalt førstevalg». Norge er langt framme når det gjelder tilgang til digitalt utstyr, men det er fremdeles en andel av befolkningen som mangler nødvendig digital basiskompetanse og som trenger hjelp til å ta i bruk de digitale tjenestene. Bibliotekene er en av arenaene som jobber med å veilede innbyggerne i digitale tjenester og digitale basisferdigheter. Dette kurset ønsker å gi bibliotekansatte og andre en mulighet til å styrke egen kompetanse om et sentralt utvalg av offentlige digitale tjenester.

  Målet med 23 offentlige ting er at man skal:

  • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene.
  • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene.
  • Utforske en ny måte å lære på.

  Kursinnhold

  Kurset har 23 ulike tema hvor hver ting presenterer en offentlig tjeneste bortsett fra ting 9 og 10 som handler om digitale ferdigheter og veiledningspedagogikk.

  Vi anbefaler at du gjennomfører alle tingene i den gitte rekkefølgen, men det er også mulig å ta et utvalg tema eller enkelttema ut fra ditt behov og din bakgrunnskompetanse.

  Under ser du en oversikt over leksjonene:

  Forhåndskunnskaper

  Dette kurset krever ingen spesielle forhåndskunnskaper, men du bør ha grunnleggende kunnskap om hvordan Internett fungerer.

  Kurset tas som selvstudium. Hver leksjon avsluttes med en quiz slik at du får testet dine kunnskaper underveis. For å få godkjent kurset og kursbevis må du ha gjennomført kurset med minimum 60 % korrekte svar på quizzene.

  Redaktører

  Jannicke Røgler

  Jannicke Røgler (hovedredaktør)

  Jannicke Røgler jobber som bibliotekrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek. Hennes hovedarbeidsområder er digital utvikling, statistikk, samlingsutvikling og tiltak for kompetanseheving av bibliotekansatte.

  Anita Hvarnes Evensen

  Anita Hvarnes Evensen (medredaktør)

  Anita Hvarnes Evensen jobber som bibliotekrådgiver ved Vestfold fylkesbibliotek.

  Cathrine Undhjem

  Cathrine Undhjem (medredaktør)

  Cathrine Undhjem er nestleder ved Akershus fylkesbibliotek.

  Ofte stilte spørsmål

  Hvilken nettleser bør jeg bruke?

  Open edX plattformen fungerer best med de nyeste versjonene av Chrome, Firefox or Safari, eller med Internet Explorer versjon 9 eller nyere.

  Se vår liste over hvilke nettlesere som støttes for oppdatert informasjon.

  Må jeg jobbe i bibliotek for å ta dette kurset?

  Nei, innholdet i dette kurset er relevant for alle som ønsker å vite mer om offentlige digitale tjenester.

  Hvem har utviklet kurset?

  Kurset er utviklet av fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold og Akershus. Buskerud ved Jannicke Røgler er hovedredaktør og har videreutviklet kurset for Open edX. Kurset har fått økonomisk støtte av Nasjonalbiblioteket.

Enroll