Skip to main content

Seksuell helse


Revisjon
Enrollment is Closed

  Seksuell helse og seksualitetsundervisning (Sekhel)

  Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.

  Videreutdanningen er tverrfaglig. Den går over 18 uker og er nettbasert. Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet. Studieinnsats er beregnet til 12 timer pr. uke.

  Som student vil du før studiestart få tilsendt informasjon om pålogging til Fronter, nettstedet og e-bok. Der vil du blant annet finne digitale forelesninger, case, og andre nettressurser. NB! Studenten må benytte Chrome eller Firefox nettlesere for at filmene og lenkene skal fremkomme korrekt.

  Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning/ Further Education in Sexual health and education

  Requirements

  Søkere må ha bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

  Redaktør

  Gerd Hilde Lunde

  Lektor ved institutt for Atferdsvitenskap (AV), OsloMet- Storbyuniversitet

  Kursleder

  Ann-Karin Valle

  Førstelektor ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), OsloMet- Storbyuniversitet

  Frequently Asked Questions

  All litteratur ligger lagret som lenker i nettstudiet

  En e-bok følger studiet. Lenke er lagret i Fronter.