Skip to main content

Strålebiologi


RADIOGRAFI
Enrollment is Closed

Om kurset i strålebiologi

Faget strålebiologi vil for kull-17 Videreutdanning i stråleterapi bestå av flere ulike former for undervisning.

Dette e-læringskurset dekker mye av pensum i strålebiologi, men vil også bli supplert med ressursforelesninger som kompletterer temaene som ikke er tilstrekkelig godt dekket i kurset. I tillegg vil det avholdes klasse-samlinger der vi skal arbeide med faget på andre måter enn ren forelesning.

Til dette digitale kurset er det satt av 4 hele dager i timeplanen. Ressursforelesninger og klasse-samlinger kommer i tillegg.

Kurset er under utvikling og utvidelse. Kull -16 var det første kullet som hadde deler av strålebiologiundervisningen digitalisert.

Redaktører

Berit Bø

Berit er utdannet radiograf og stråleterapeut med mastergrad i profesjonsetikk.

Anna Røed Gullhaug

Anna er utdannet radiograf og stråleterapeut

Andre bidragsytere

Einar Dale

Einar Dale har flere faglige bidrag i dette kurset. Han er utdannet lege og fysiker og jobber som overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Opphavsrett

Materialet gjøres tilgjengelig med Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelser (by-nc-nd). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering, som er "Bokskapet, Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017". Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål og dersom det inngår i nye sammenhenger må de samme reglene gjelde for dem.