Skip to main content

Nukleærmedisin


RADIOGRAFI

Nukleærmedisin

Dette kurset er et introduksjonskurs i nukleærmedisin. Målgruppen er helsefagstudenter på bachelornivå. I dette kurset vil man lære grunnleggende fysikk, oppbygging og tilvirkning av radiofarmaka, doseberegninger, bildedanning og apparatur, vanlige undersøkelser på nukleærmedisinsk avdeling og strålevern. Stor takk til nukleærmedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes og ved Akerhus universitetssykehus HF for tillatelse til filming på avdelingen, lån av protokoller, bildemateriale og pasientinformasjon.

Forkunnskaper

Generell strålefysikk, farmakologi, anatomi og fysiologi.

Opphavsrett

Alle filmene i kurset eies av Høgskolen i Oslo og Akershus. Disse gjøres tilgjengelig med Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelser (by-nc-nd). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering, som er "Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus 2016". Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål og du kan ikke videredistribuere det dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet. Den siste begrensningen vil ventelig bli fjernet på et senere tidspunkt. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet (tekst/ bilder).

Redaktør

Vanja Hårsaker

Vanja er prosjektleder og redaktør for læreverket Nukleærmedisin i emnet RAD2100 for Fakultet for helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er universitetslektor ved institutt for naturvitenskaplige helsefag.

Medieredaktør

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver innenfor e-læring og videoproduksjon ved fakultet for helsefag.

Enroll