Skip to main content

Mammografi


RADIOGRAFI
Enrollment is Closed

Kursoversikt

Mammografi er røntgenundersøkelse av brystene. Mammografi benyttes i utredning av cancer mammae (brystkreft), og i det norske mammografiprogrammet screenes kvinner i alderen 50-69 år med tanke på å oppdage cancer i tidlige stadier.

Dette kurset i Mammografi er ett av fire delemner i emnet ‘RAD2100 Stråleterapi, nukleærmedisin, mammografi og angiografi’ ved bachelorstudiet i radiografi, OsloMet. Delemnet i mammografi er oppbygd i fire bolker:

  1. Brystet
  2. Mammografi
  3. Klinisk mammografi og screening
  4. Kommunikasjon

Målgruppen er studenter ved bachelor i radiografi, men kan også være relevant for andre personer som arbeider innen eller har interesse for mammografi.

Redaktører

Course Staff Image #1

Gunvor Gipling Wåde

Gunvor er radiograf med mastergrad i biomedisin og er for tiden tilsatt som doktorgradsstipendiat ved Radiografutdanningen, OsloMet.

Course Staff Image #2

Solveig Hofvind

Solveig er radiograf, professor ved OsloMet og leder av Mammografiprogrammet.