Skip to main content

Legemiddelregning


HELSE

Legemiddelregning

Dette emnet inneholder grunnleggende kunnskap i legemiddelregning, noe som er viktig for å kunne utføre legemiddelregning korrekt. Sentralt i legemiddelregningen er forståelsen av begrepene dose, styrke og mengde.

Denne nettressursen gir tilgang til digitale videoleksjoner og oppgaver (PPI’er) knyttet til disse. Nettressursen kan derfor danne et grunnlag til den undervisning i legemiddelregning som foregår ved de ulike helsefag utdanningene.

Legemiddelregning er en del av legemiddelhåndteringen, og reguleres av lover og forskrifter. Legemiddelregning inngår i istandgjøring av legemidler, og både pasienter og beboere er avhengig av våre kunnskaper og ferdigheter i legemiddelregning.

I utregningene brukes grunnleggende matematikk, og benevninger med opphav i internasjonale standarder og enhetssystemer. Det er derfor viktig å ha forkunnskaper om dette.

Opphavsrett

Kursmateriellet gjøres inntil videre tilgjengelig med Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelser (by-nc-nd). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering, som er "Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus 2016". Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål og du kan ikke videredistribuere det dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet. Den siste begrensningen vil ventelig bli fjernet på et senere tidspunkt. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap i matematikk, og kjennskap til internasjonale standarder og enhetssystemer.

Redaktør og fagansvarlig

Christine Tørris

Christine er prosjektleder og redaktør for læreverket i emnet Legemiddelregning for Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har utviklet kurset med tilhørende tekst, oppgaver, PPI’er, og produksjon av videoleksjoner. Hun er utdannet sykepleier, og ansatt som førstelektor ved institutt for atferdsvitenskap.

Andre bidragsytere

Vanja Hårsaker

Vanja har bidratt med produksjon av videoleksjoner til kurset. Hun er ansatt som høgskolelektor ved institutt for naturvitenskapelig helsefag.

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver innenfor e-læring og videoproduksjon ved fakultet for helsefag. Hun har bidratt med innspilling gjort i studio.

Enroll