Skip to main content

Office 365 Sosial graf


FELLES
Enrollment is Closed

  Kursoversikt

  Office 365 består av mange programmer og apper som kan brukes til - f.eks. - å

  • samarbeide med andre og organisere dette samarbeidet
  • utvikle, sirkulere og publisere digitalt innhold i mange formater
  • drive saksbehandling
  • gjøre datanalayse og presentere resultatene
  • ...

  I dette kurset får du noen få smakebiter på det å ..

  • lage, lagre og finne filer i OneDrive
  • skrive og dele notater i OneNote
  • organisere samarbeid mellom flere ved hjelp av apper som Epost, Kalender, Oppgaver, Personer og Planner.

  Men dette kurset er ikke et verktøy- og klikke-kurs! Slike finnes det mange av allerede og vi gjør oss nytte av dem. Hvis du trenger mer av det, bør du søke andre steder og du vil få tips om hvor du kan lete.

  2 siktemål

  Vi har i stedet diss to målsettingene:

  • å gi et fugleperspektiv på hva som skjer med digitalisering og hvordan Office 365 passer inn i dette bildet
  • at deltakerne kan organisere egen læring i og utenfor jobben gjennom selvstudium og studiesirkel

  Derfor er det fint om du kan ta kurset sammen med andre som har tilsvarende arbeidsoppgaver som deg. Bruk det til å utvikle et felles læringsmiljø!

  Det er svært nyttig om mange av de som tar dette kurset også kan bidra som kursassistenter og kurslærere på etterfølgende kurs.

  Opphavsrett

  Kursmateriellet er publisert med Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåLikeVilkår (by-nc-sa). Dette betyr at du må kreditere opphavsmann, som er redaktørens navn samt (i 2017) "Bokskapet, Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus". Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål, men kan gjerne endre og videredistribuere innholdet. Det må ha samme lisens som er tydelig beskrevet i den nye utgaven. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

  Dette betyr at det er fullt muli og ønskelig å gjenbruke og endre materialet for nye formål. Husk at du kan ikke publisere på lukket plattform med mindre det også publiseres på helt åpen plattform samtidig.

  Sett av 20-30 timer! Vær forberedt!

  Kurset er organisert i tråd med PISA-modellen og krever 20-30 timer, - avhengig av forkunnskaper/erfaring. Timene er fordelt på

  • Studier og utprøving av dette online-materialet (6-8 timer)
  • Egen og selvstendig utprøving med støtte i andre digitale ressurser på nettet og vedlagt ebok (6-14 timer). Det er jo særlig her det er fordel å kunne jobbe sammen med kolleger og dele erfaringer.
  • 2 felles arbeidsseminarer/samlinger a 4 timer (totalt 8 timer)

  Vi legger relativt mye arbeid i lage kursmateriell som du kan ha nytte av. Vi forutsetter at det brukes når vi arrangerer kurs. Du må altså ha arbeidet deg gjennom den første delen av online-materialet, gjort øvelsesoppgavene og deltatt i den organiserte online diskusjonen *før* du kommer til det første arbeidsseminaret. På samme måte må du legge inn eget arbeid mellom de to samlingene. Vi oppfordrer deg også til en avsluttende økt på egen hånd etter den andre samlingen.

  Forutsetninger

  Deltakere bør ha minst 2 års erfaring der de jevnlig har arbeidet med Microsoft-produkter som Word og epost (Outlook) m.v. Det er en fordel om du har realistiske oppgaver som de vil bruke Office 365 for å løse. Kurset forutsetter at du fortløpende prøver ut det du lærer på slike oppgaver - ikke bare tørrtrening.

  Deltakerne må ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

  Redaktør

  Helge Høivik

  Helge Høivik

  Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han leder MOOCAHUSET som drifter Bokskapet og LæreVerkStedet og har arbeidet med digitalisering av utdanning siden 1980-tallet

  Andre bidragsytere

  Sara Helene Holtaas

  Sara er rådgiver for HiO-Akademiet og organiserer kursporteføljen der. Hun bidrar som beta-tester og assistentlærer i Office-365-kurset.