Skip to main content

OBLIGATORISK - Smittevern for studenter


FELLES

Om kurset

Velkommen til dette kurset i smittevern for studenter. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal studere ved OsloMet, og du som student må ha fullført kurset før du møter opp på campus.

Dette kurset skal gi dere kunnskap om hvordan man ved bruk av enkle tiltak reduserer risikoen for at smitte sprer seg. Det vil gjøre at dere blir tryggere når dere kommer til studiestart på campus høsten 2021. Slik kan vi også unngå at studenter og ansatte blir syke og smitter andre. I kurset kan dere lære om hvordan bakterier og virus smitter, god håndhygiene, andre infeksjonsforebyggende tiltak og renhold.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Redaktører

Course Staff Image #1

Borhild Løyland

Borghild er førsteamanuensis på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Course Staff Image #2

Ida Hellum Sandbekken

Ida er Universitetslektor på Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid.

Enroll