Skip to main content

BibliotekDidaktikk


BOKSKAPET
Enrollment is Closed

OBS!

Dette kurset er en åpen beta. Det er tiltenkte testgrupper som følges opp av redaksjonen, men andre interesserte er også velkomne til å klikke seg gjennom. Kurset møter på nåværende tidspunkt ikke krav til Universell Utforming. Det jobbes med revisjon parallelt med testperioden August H2021 - 31.des 2021.

Om dette kurset

Gjennom dette kurset kan du få innblikk i hvordan noen av de klassiske pedagogiske teoriene spiller inn i vår praksis som undervisere. Du kan også få en oversikt over noen av modellene og rammeverkene som brukes av undervisningsbibliotekarer og delta i diskusjoner om vår praksis. Kurset tar dessuten for seg bruk av ulike verktøy, teknikker for å aktivisere studentene og eksempler på oppgaver som kan fungere i klasserommet. Kurset er delt i tre hoveddeler. Den første delen tar for seg pedagogiske teorier og modeller, den andre delen diskuterer utfordringer og muligheter som undervisningsbibliotekarer kan ha og den tredje delen er en didaktisk verktøykasse hvor vi foreslår verktøy og metoder du kan ta i bruk når du underviser.

Målet med kurset er å gjøre undervisningsbibliotekarer tryggere i undervisningsrollen. Vi håper dessuten at kurset kan gi inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og til samarbeid på tvers av institusjoner.

Forhåndskunnskap.

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset, men det er en fordel om du har kommet i gang med egen undervisning eller jobbet i bibliotek en liten stund.

Redaktør.

Karen Marie Øvern

Karen Marie Øvern

Karen Marie Øvern er førstebibliotekar på Universitetsbiblioteket, NTNTU på Gjøvik. Hun arbeider i særlig grad med undervisning og kommenterer dette og andre emner på bloggen Karen Marie. Du kan nå henne på karen.overn@ntnu.no

Andre bidragsytere:

 • Idunn Bøyum, Oslomet, Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag
 • Andreas Fagervik, NTNU Universitetsbiblioteket
 • Magnus Rom Jensen, NTNU Universitetsbiblioteket
 • Bettina Ludwig, NMBU Universitetsbiblioteket
 • Torstein Låg, UIT Universitetsbiblioteket
 • Hilde Westbye, UIO Universitetsbiblioteket

Anbefalt litteratur

Forfatterne har laget en liste over anbefalt litteratur som det ikke nødvendigvis er referert til i materialet. Den er tatt med fordi de anser den som aktuell og interessant. Se innførselen Litteraturliste som er tilgjenglig fra toppmenyen når du arbeider med kursmaterialet. Noe av litteraturen du finner under er av eldre dato, og i slike tilfeller er det fordi den ansees som grunnleggende innen fagområdet.

Omfang og tidsbruk.

Avhengig av om du skumleser eller arbeider deg gjennom hele materialet på 50-60 nettsider, kan du regne med å bruke ca 5-10 timer.

Lisens.

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

 • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
 • Bearbide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

- så lenge du

 • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
 • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
 • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

Universell utforming

I Bokskapet vil utforme alle læreverk og kompendier etter gjeldene retningslinjer for universell utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med bokskapet@oslomet.no