Skip to main content

NUDGETS (modeller)


BOKSKAPET
Enrollment is Closed

  Kursoversikt

  Dette kurset omhandler tre modeller for utvikling av helhetlige digitale læringsressurser.

  1. Individuell karrierevei: 1.lektor og merittert lærer.
  2. Organisert pakkeløp med læringsdesign.
  3. Smidig, redaksjonell organisering med PISA-modellen.
  De tre modellen kan brukes hver for seg eller i kombinasjon.

  Forutsetninger

  Deltakerne må selv definere et øvingsarbeid i form av digitalt læreverk/kompendium som i prinsippet kunne publiseres i Bokskapet. Det er her en fordel om en har et faktisk opplegg som skal brukes av studenter. I noen tilfelle vil det en lager i løpet av kurset være et første forsøk som skal forbedres før det publiseres.

  Deltakerne må ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

  Redaktører

  Helge Høivik

  Helge Høivik

  Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet. Han ledet et kollegialt arbeidsfellesskap som utviklet PISA-modellen og ledet MOOCAHUSET og Bokskapet fra oppstarten i 2013.

  Medforfattere

  Halvdan

  Halvdan ..

  Materialet bygger på PISA-kurset fra MOOCAHUSET og på 7-trinns pakkeløp fra NTNU/Drive. PISA-kurset ble utviklet ved OsloMet 2016-18 med Kari Gerhardsen Vikestad som opprinnelig redaktør og vesentlige bidrag fra Gabi Høium Hurlen og Emma Kristine Sjøenden Vestli. 7-trinns-pakkeløp ble utviklet ved NTNU/Drive 19xx-yy xxxx